Prof. Dr.-Ing. Eberhard Schlücker

Prof. Dr.-Ing. Eberhard Schlücker

Head of Chair
Prof. Dr.-Ing. Eberhard Schlücker
FAU Erlangen-Nürnberg / Chair of Process Machines and Plant Engineering

Person

Publications

Seitz Christoph, Ruckert Michael, Deloch Lisa, Weiss Eva-Maria, Utz Sebastian, Izydor Marika, Ebel Nina, Schluecker Eberhard, Fietkau Rainer, Gaipl Udo S., Frey Benjamin (2019)
Rueckert M., Seitz C., Deloch L., Weiss E. -M, Utz S., Izydor M., Ebel N., Schluecker E., Fietkau R., Gaipl U. S., Frey B. (2019)
Steger D, Regensburger C, Schlücker E (2019)
Krueger Marcus, Richter Peter, Strauch Sebastian M., Nasir Adeel, Burkovski Andreas, Antunes Camila A., Meissgeier Tina, Schluecker Eberhard, Schwab Stefan, Lebert Michael (2019)
Kimmel ACL, Malkowski TF, Griffiths S, Hertweck B, Steigerwald TG, Freund LP, Neumeier S, Goken M, Speck JS, Schluecker E (2018)
Schimmel S., Duchstein P., Steigerwald T., Kimmel A., Schlücker E., Zahn D., Niewa R., Wellmann P. (2018)
Körzendörfer A, Temme P, Schlücker E, Hinrichs J, Nöbel S. (2018)
Staub S, Bazan P, Braimakis K, Müller D, Regensburger C, Scharrer D, Schmitt P, Steger D, German R, Karellas S, Pruckner M, Schlücker E, Will S, Karl J (2018)
Gamil A., Al-Abadi A., Schatzl F., Schluecker E. (2018)
Zuercher M., Feuerecker J., Pohrer B., Holweger W., Späth C., Knöthig V., Schlücker E. (2018)
Steger D, Weinrich A, Kögler A, Alt N, Schlücker E (2017)
Schimmel S., Koch M., Macher P., Kimmel A., Steigerwald T., Alt N., Schlücker E., Wellmann P. (2017)
Häusler J., Neudert L., Mallmann M., Niklaus R., Kimmel A., Alt N., Schlücker E., Oeckler O., Schnick W. (2017)
Fikrt A, Brehmer R, Milella VO, Müller K, Bösmann A, Preuster P, Alt N, Schlücker E, Wasserscheid P, Arlt W (2017)
Baser H., Schwieger W., Freitag D., Steigerwald T., Schluecker E. (2017)
Marika Izydor, Markus Hainthaler, Udo S. Gaipl, Benjamin Frey, Eberhard Schluecker (2017)
Stoltze J., Izydor M., Hainthaler M., Richter P., Schlücker E., Lebert M. (2017)
Riedelmeier S, Becker S, Schlücker E (2017)
B. Frey, C. Seitz, E. M. Weiss, M. Rueckert, E. Schluecker, N. Schaft, R. Fietkau, U. S. Gaipl (2017)
Steger D, Alt N, Schlücker E (2016)
Körzendörfer A., Temme P., Nöbel S., Schlücker E., Hinrichs J. (2016)
Pohrer B, Zürcher M, Tremmel S, Wartzack S, Schlücker E (2016)
Schimmel S., Künecke U., Meisel M., Hertweck B., Steigerwald T., Nebel C., Alt N., Schlücker E., Wellmann P. (2016)
T. G. Steigerwald, A.-C. L. Kimmel, B. Hertweck, N. S. A. Alt, Eberhard Schluecker (2016)
Pohrer B., Zuercher M., Westerholt A., Bösmann A., Siebert D., Völkl J., Holweger W., Wehrum N., Arlt W., Wasserscheid P., Schlücker E. (2015)
Industrial & Engineering Chemistry Research
Schimmel S, Lindner M, Steigerwald TG, Hertweck B, Richter TMM, Kunecke U, Alt NSA, Niewa R, Schlucker E, Wellmann PJ (2015)
A. Westerholt, M. Weschta, A. Bösmann, S. Tremmel, Y. Korth, M. Wolf, E. Schlücker, N. Wehrum, A. Lennert, M. Uerdingen, W. Holweger, S. Wartzack, and P. Wasserscheid (2015)
Sporer Michael, Lurz Fabian, Schlücker Eberhard, Weigel Robert, Kölpin Alexander (2015)
Hertweck B., Schimmel S., Steigerwald T., Alt N., Wellmann P., Schluecker E. (2015)
M. Rossmann, A. Braeuer, E. Schluecker (2014)
Steigerwald T., Alt N., Hertweck B., Schluecker E. (2014)
Erlekampf J., Seebeck J., Savva P., Meissner E., Friedrich J., Alt N., Schlücker E., Frey L. (2014)
Schimmel S, Kunecke U, Baser H, Steigerwald TG, Hertweck B, Alt NSA, Schlucker E, Schwieger W, Wellmann P (2014)
Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics
Hertweck B., Zhang S., Steigerwald T., Alt N., Niewa R., Schluecker E. (2014)
B. Hertweck, T. G. Steigerwald, A.-C.L. Kimmel, N. S. A. Alt, E. Schlücker (2014)
Hertweck B., Steigerwald T., Alt N., Schluecker E. (2014)
Hertweck B., Steigerwald T., Alt N., Schluecker E. (2014)
M. Rossmann, A. Braeuer, A. Leipertz, E. Schluecker (2013)
Roßmann M, Bräuer A, Dowy S, Steigerwald T, Leipertz A, Schlücker E (2012)
Alt N., Meissner E., Schlücker E., Frey L. (2012)
Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics
Kortenbruck K., Pohrer B., Schluecker E., Friedel F., Ivanovic-Burmazovic I. (2012)
Bräuer A, Dowy S, Torino E, Roßmann M, Luther S, Schlücker E, Leipertz A, Reverchon E (2011)
Schlücker E., Wasserscheid P. (2011)
Bräuer A, Dowy S, Leipertz A, Schatz R, Roßmann M, Schlücker E (2010)
Dowy S, Bräuer A, Schatz R, Schlücker E, Leipertz A (2009)
Pemsel M, Schwab S, Scheurer A, Freitag D, Schatz R, Schlücker E (2009)
Bräuer A, Dowy S, Leipertz A, Schatz R, Roßmann M, Schlücker E (2009)
Pemsel M, Schwab S, Scheurer A, Freitag D, Schatz R, Schlücker E (2009)
Schatz R, Schwab S, Scheurer A, Freitag D, Pemsel M, Schlücker E, Roßmann M, Bibow S (2008)
Hilgers C, Uerdingen M, Wagner M, Wasserscheid P, Schlucker E (2008)
Schatz Robert, Bräuer Andreas, Leipertz Alfred, Schlücker Eberhard (2007)
Bräuer Andreas, Dowy Stefan, Leipertz Alfred, Schatz Robert, Schlücker Eberhard (2007)
Predel Tim, Schlücker Eberhard, Wasserscheid Peter, Gerhard D., Arlt Wolfgang (2007)
Schatz Robert, Schlücker Eberhard, Bräuer Andreas, Leipertz Alfred (2007)
Hilgers C, Uerdingen M, Wagner M, Wasserscheid P, Schluecker E (2006)
Bräuer Andreas, Schatz Robert, Schlücker Eberhard, Leipertz Alfred (2006)
Schlücker Eberhard, Müller G., Wasserscheid Peter (2005)