Prof. Dr. Peter Wasserscheid

Prof. Dr. Peter Wasserscheid

Head of Chair
Prof. Dr. Peter Wasserscheid
FAU Erlangen-Nürnberg / Chair of Chemical Reaction Engineering

Person

Prof. Dr. Peter Wasserscheid is a German chemist, professor of chemical reaction engineering and winner of the Gottfried Wilhelm Leibniz Prize 2006. He is considered a pioneer in the field of ionic liquids. Prof. Wasserscheid is known above all for his work on liquid organic hydrogen carriers such as N-ethylcarbazole and dibenzyltoluene as energy stores for renewable energies.

Publications

Stanislav O. Kondratev, Dzmitry H. Zaitsau, Sergey V. Vostrikov, Shao Li, Andreas Bösmann, Peter Wasserscheid, Karsten Müller, Sergey P. Verevkin (2022)
Manfred Aubermann, Marco Haumann, Dorothea Wisser, Peter Wasserscheid (2022)
Manuel Kerscher, Julius H. Jander, Junwei Cui, Max M. Martin, Moritz Wolf, Patrick Preuster, Michael H. Rausch, Peter Wasserscheid, Thomas M. Koller, Andreas P. Fröba (2022)
Julius H. Jander, Manuel Kerscher, Shao Li, Michael H. Rausch, Peter Wasserscheid, Andreas P. Fröba (2022)
Schmidt PS, Kerscher M, Klein T, Jander JH, Bioucas FEB, Rude T, Li S, Stadelmaier M, Hanyon S, Fathalla RR, Bosmann A, Preuster P, Wasserscheid P, Koller TM, Rausch MH, Froba AP (2022)
Vera Seidl, Angel Heriberto Romero Cordero, Frank Heinemann, Andreas Scheurer, Carola Vogel, Tobias Unruh, Peter Wasserscheid, Karsten Meyer (2022)
Katharina Braun, Moritz Wolf, Ana De Oliveira, Patrick Preuster, Peter Wasserscheid, Simon Thiele, Lukas Weiß, Michael Wensing (2022)
Jander J.H., Kerscher M., Cui J., Wicklein J., Rüde T., Preuster P., Rausch M.H., Wasserscheid P., Koller T.M., Fröba A.P. (2022)
Evanie Franz, Anne Kunz, Nils Oberhof, Andreas H. Heindl, Manon Bertram, Lukas Fusek, Nicola Taccardi, Peter Wasserscheid, Andreas Dreuw, Hermann A. Wegner, Olaf Brummel, Jörg Libuda (2022)
Sogaard Alexander, de Oliveira Ana Luiza, Taccardi Nicola, Haumann Marco, Wasserscheid Peter (2021)
Hohner Chantal, Fromm Lukas, Schuschke Christian, Taccardi Nicola, Xu Tao, Wasserscheid Peter, Goerling Andreas, Libuda Joerg (2021)
Johannes Geiling, Michael Steinberger, Florian Ortner, Roman Seyfried, Andreas Nuß, Felix Uhrig, Christopher Lange, Richard Öchsner, Peter Wasserscheid, Martin März, Patrick Preuster (2021)
Pascal Hauenstein, Iosif Mangoufis-Giasin, Dominik Seeberger, Peter Wasserscheid, Karl J.J. Mayrhofer, Ioannis Katsounaros, Simon Thiele (2021)
Kosider Axel, Blaumeiser Dominik, Schoetz Simon, Preuster Patrick, Boesmann Andreas, Wasserscheid Peter, Libuda Joerg, Bauer Tanja (2021)
Moioli Emanuele, Schmid Leo, Wasserscheid Peter, Freund Hannsjoerg (2021)
Julius H. Jander, Patrick S. Schmidt, Cédric Giraudet, Peter Wasserscheid, Michael H. Rausch, Andreas P. Fröba (2021)
Janis Wirth, Benjamin Apeleo Zubiri, Mingjian Wu, Silvan Englisch, Dominik Drobek, Nicola Taccardi, Peter Wasserscheid, Erdmann Spiecker (2021)
Tobias Salbaum, Yaraset Galvan, Marco Haumann, Peter Wasserscheid, Ramon Zarraga, Nicolas Vogel (2021)
T. Solymosi, F. Auer, S. Dürr, P. Preuster, P. Wasserscheid (2021)
Matthew Brodt, Karsten Müller, Jochen Kerres, Ioannis Katsounaros, Karl Mayrhofer, Patrick Preuster, Peter Wasserscheid, Simon Thiele (2021)
Stephan Mrusek, Patrick Preuster, Karsten Müller, Andreas Bösmann, Peter Wasserscheid (2021)
Stephan Kiermaier, Daniel Lehmann, Andreas Bösmann, Peter Wasserscheid (2021)
Dürr S, Zilm S, Geißelbrecht M, Müller K, Preuster P, Bösmann A, Wasserscheid P (2021)
Vera Seidl, Michelle Sternberg, Frank W. Heinemann, Martin Schmiele, Tobias Unruh, Peter Wasserscheid, Karsten Meyer (2021)
Karsten Müller, Tanja Skeledzic, Peter Wasserscheid (2021)
Dominik Blaumeiser, Christian Schuschke, Lukas Fromm, Nicola Taccardi, Simon Schötz, Roman Eschenbacher, Hanna Bühlmeyer, Tao Xu, Tanja Bauer, Peter Wasserscheid, Andreas Görling, Jörg Libuda (2021)
Roman Eschenbacher, Christian Schuschke, Hanna Bühlmeyer, Nicola Taccardi, Peter Wasserscheid, Tanja Bauer, Tao Xu, Jörg Libuda (2021)
Wirth J, Englisch S, Drobek D, Apeleo Zubiri B, Wu M, Taccardi N, Raman N, Wasserscheid P, Spiecker E (2021)
Patrick Schühle, Maximilian Schmidt, Leonhard Schill, Anders Riisager, Peter Wasserscheid, Jakob Albert (2020)
Auer Franziska, Hupfer Alexander, Boesmann Andreas, Szesni Normen, Wasserscheidpeter Peter (2020)
Thomas M. Koller, Frances D. Lenahan, Patrick S. Schmidt, Tobias Klein, Julian Mehler, Florian Maier, Michael H. Rausch, Peter Wasserscheid, Hans Peter Steinrück, Andreas P. Fröba (2020)
Pascal Hauenstein, Dominik Seeberger, Peter Wasserscheid, Simon Thiele (2020)
Geisselbrecht M., Mrusek S., Mueller K., Preuster P., Boesmann A., Wasserscheid P. (2020)
Manuel Kerscher, Tobias Klein, Peter S. Schulz, Emmanouil Veroutis, Stefan Dürr, Patrick Preuster, Thomas M. Koller, Michael H. Rausch, Ioannis G. Economou, Peter Wasserscheid, Andreas P. Fröba (2020)
Moritz Wolf, Narayanan Raman, Nicola Taccardi, Raimund Horn, Marco Haumann, Peter Wasserscheid (2020)
Hesselmann Christina, Wolf Torsten, Galgon Florian, Koerner Carolin, Albert Jakob, Wasserscheid Peter (2020)
Blaumeiser Dominik, Stepic Robert, Wolf Patrick, Wick Christian R., Haumann Marco, Wasserscheid Peter, Smith David M., Smith Ana-Suncana, Bauer Tanja, Libuda Joerg (2020)
Ralf Schuster, Tobias Wähler, Miroslav Kettner, Friederike Agel, Tanja Bauer, Peter Wasserscheid, Jörg Libuda (2020)
F. Schorn, M. Aubermann, R. Zeltner, P. Wasserscheid, M. Haumann, N. Y. Joly (2020)
Maria E. Konnova, Shao Li, Andreas Bösmann, Karsten Müller, Peter Wasserscheid, Irina V. Andreeva, V. V. Turovtzev, Dzmitry H. Zaitsau, Aleksey A. Pimerzin, Sergey P. Verevkin (2020)
Francisco E. Berger Bioucas, Maximilian Piszko, Manuel Kerscher, Patrick Preuster, Michael H. Rausch, Thomas M. Koller, Peter Wasserscheid, Andreas P. Fröba (2020)
Wolf T, Fu Z, Ye J, Heßelmann C, Pistor J, Albert J, Wasserscheid P, Körner C (2020)
Oshin Sebastian, Sharanya Nair, Nicola Taccardi, Moritz Wolf, Alexander Søgaard, Marco Haumann, Peter Wasserscheid (2020)
Fred Elhi, Mikhail Gantman, Gunnar Nurk, Peter S. Schulz, Peter Wasserscheid, Alvo Aabloo, Kaija Põhako-Esko (2020)
Dzmitry H. Zaitsau, Mikhail Gantman, Peter Schulz, Peter Wasserscheid, Sergey P. Verevkin (2020)
H. Jorschick, M. Geißelbrecht, M. Eßl, P. Preuster, A. Bösmann, P. Wasserscheid (2020)
Moritz Wolf, Narayanan Raman, Nicola Taccardi, Marco Haumann, Peter Wasserscheid (2020)
Philipp Bachmann, Johann Steinhauer, Florian Späth, Fabian Düll, Udo Bauer, Roman Eschenbacher, Felix Hemauer, Marlene Scheuermeyer, Andreas Bösmann, Miriam Büttner, Christian Neiß, Andreas Görling, Peter Wasserscheid, Hans Peter Steinrück, Christian Papp (2019)
Reichert J, Maerten S, Meltzer K, Tremel A, Baldauf M, Wasserscheid P, Albert J (2019)
Collians Dimitris, Godlewski Jane, Velasquez Juan, Dziezok Peter, Kehrer Matthias, Nagengast Jens, Kadar Julian, Taccardi Nicola, Albert Jakob, Wasserscheid Peter (2019)
Gabriel Sievi, Denise Geburtig, Tanja Skeledzic, Andreas Bösmann, Patrick Preuster, Olaf Brummel, Fabian Waidhas, María A. Montero, Peyman Khanipour, Ioannis Katsounaros, Jörg Libuda, Karl J.J. Mayrhofer, Peter Wasserscheid (2019)
Tânia E. Sintra, Mikhail G. Gantman, Sónia P.M. Ventura, João A.P. Coutinho, Peter Wasserscheid, Peter S. Schulz (2019)
Phillimon M. Modisha, Cecil N.M. Ouma, Rudaviro Garidzirai, Peter Wasserscheid, Dmitri Bessarabov (2019)
Bauer Tanja, Maisel Sven, Blaumeiser Dominik, Vecchietti Julia, Taccardi Nicola, Wasserscheid Peter, Bonivardi Adrian, Gorling Andreas, Libuda Jorg (2019)
Marinkovic Jakob Maximilian, Riisager Anders, Franke Robert, Wasserscheid Peter, Haumann Marco (2019)
Sogaard Alexander, Scheuermeyer Marlene, Boesmann Andreas, Wasserscheid Peter, Riisager Anders (2019)
Jorschick Holger, Bulgarin Alexander, Alletsee Lukas, Preuster Patrick, Boesmann Andreas, Wasserscheid Peter (2019)
Kadar J., Heene-Würl N., Hahn S., Nagengast J., Kehrer M., Taccardi N., Collias D., Dziezok P., Wasserscheid P., Albert J. (2019)
Bhuin Radha G., Schreiber Patrick, Heller Bettina S. J., Scheuermeyer Marlene, Wasserscheid Peter, Steinrueck Hans-Peter, Maier Florian (2019)
Robert Stepić, Christian R. Wick, Vinzent Strobel, Daniel Berger, Nataša Vučemilović-Alagić, Marco Haumann, Peter Wasserscheid, Ana Sunčana Smith, David M. Smith (2019)
Ferdi Schüth, Peter Wasserscheid (2019)
Angewandte Chemie International Edition
A. Bulgarin, H. Jorschick, P. Preuster, A. Bösmann, P. Wasserscheid (2019)
T. Stiegler, K. Meltzer, A. Tremel, M. Baldauf, P. Wasserscheid, J. Albert (2019)
Runge P, Sölch C, Albert J, Wasserscheid P, Zöttl G, Grimm V (2019)
Stiegler T, Meltzer K, Tremel A, Baldauf M, Wasserscheid P, Albert J (2019)
Tanja Bauer, Friederike Agel, Dominik Blaumeiser, Sven Maisel, Andreas Görling, Peter Wasserscheid, Jörg Libuda (2019)
Patrick Wolf, Manfred Aubermann, Moritz Wolf, Tanja Bauer, Dominik Blaumeiser, Robert Stepic, Christian R. Wick, David M. Smith, Ana Sunčana Smith, Peter Wasserscheid, Jörg Libuda, Marco Haumann (2019)
Karsten Müller, Simon Thiele, Peter Wasserscheid (2019)
Wirth J, Englisch S, Wiktor C, Taccardi N, Apeleo Zubiri B, Wasserscheid P, Spiecker E (2019)
Nicola Taccardi, Mathlas Grabau, Jonas Debuschewltz, Monica Distaso, Marco Brandl, Rainer Hock, Florian Maier, Christian Papp, Jännis Erhard, Christian Neiss, Wolfgang Peukert, Andreas Görllng, Moritz Wolf, Marco Haumann, Hans Peter Steinrück, Peter Wasserscheid (2019)
Narayanan Raman, Sven Maisel, Mathias Grabau, Nicola Taccardi, Jonas Debuschewitz, Moritz Wolf, Haiko Wittkämper, Tanja Bauer, Mingjian Wu, Marco Haumann, Christian Papp, Andreas Görling, Erdmann Spiecker, Jörg Libuda, Hans Peter Steinrück, Peter Wasserscheid (2019)
Franziska Auer, Dominik Blaumeiser, Tanja Bauer, Andreas Bösmann, Normen Szesni, Jörg Libuda, Peter Wasserscheid (2019)
Claußnitzer J, Bertleff B, Korth W, Albert J, Wasserscheid P, Jess A (2019)
Roland Peters, Robert Deja, Qingping Fang, Van Nhu Nguyen, Patrick Preuster, Ludger Blum, Peter Wasserscheid, Detlef Stolten (2019)
H. Jorschick, M. Vogl, P. Preuster, A. Bösmann, P. Wasserscheid (2019)
M. Wu, M. Grabau, N. Taccardi , C. Papp, H.-P. Steinrück, P. Wasserscheid, E. Spiecker (2019)
Tobias Müller, John Thomas Dixon, Marco Haumann, Peter Wasserscheid (2019)
Galvan Y, Phillips KR, Haumann M, Wasserscheid P, Zarraga R, Vogel N (2018)
Kehrer M, Mehler J, Taccardi N, Nagengast J, Kadar J, Collias D, Dziezok P, Wasserscheid P, Albert J (2018)
Bachmann P, Schwarz M, Steinhauer J, Spath F, Dull F, Bauer U, Silva TN, Mohr S, Hohner C, Scheuermeyer M, Wasserscheid P, Libuda J, Steinruck HP, Papp C (2018)
Bauer T, Stepic R, Wolf P, Kollhoff F, Karawacka W, Wick CR, Haumann M, Wasserscheid P, Smith DM, Smith AS, Libuda J (2018)
Bertleff B, Claußnitzer J, Goebel R, Korth W, Skiborowski M, Wasserscheid P, Jess A, Albert J (2018)
Dürr S, Wagner L, Steinberger M, Geiling J, Preuster P, Oechsner R, Wasserscheid P (2018)
Nagengast J, Hahn S, Taccardi N, Kehrer M, Kadar J, Collias D, Dziezok P, Wasserscheid P, Albert J (2018)
Wasserscheid P, Dürr S, Preuster P, Bösmann A, Jorschick H (2018)
Grabau M, Erhard J, Taccardi N, Calderon SK, Wasserscheid P, Gorling A, Steinruck HP, Papp C (2017)
Xu T, Waehler T, Vecchietti J, Bonivardi A, Bauer T, Schwegler J, Schulz PS, Wasserscheid P, Libuda J (2017)
Zaitsau DH, Pohako-Esko K, Arlt S, Emel'yanenko VN, Schulz PS, Wasserscheid P, Schulz A, Verevkin SP (2017)
Do G, Stiegler T, Fiegl M, Adler L, Korner C, Bosmann A, Freund H, Schwieger W, Wasserscheid P (2017)
Schwarz M, Bachmann P, Silva TN, Mohr S, Scheuermeyer M, Spath F, Bauer U, Dull F, Steinhauer J, Hohner C, Dopper T, Noei H, Stierle A, Papp C, Steinruck HP, Wasserscheid P, Gorling A, Libuda J (2017)
Taccardi N, Grabau M, Debuschewitz J, Distaso M, Brandl M, Hock R, Maier F, Papp C, Erhard J, Neiss C, Peukert W, Görling A, Steinrück HP, Wasserscheid P (2017)
Xu T, Waehler T, Vecchietti J, Bonivardi A, Bauer T, Schwegler J, Schulz PS, Wasserscheid P, Libuda J (2017)
Jorschick H., Preuster P., Dürr S., Seidel A., Müller K., Bösmann A., Wasserscheid P. (2017)
Kaftan A, Klefer H, Haumann M, Laurin M, Wasserscheid P, Libuda J (2017)
Durr S, Muller M, Jorschick H, Helmin M, Bosmann A, Palkovits R, Wasserscheid P (2017)
Lijewski Martin, Hogg James M., Swadźba-Kwa\ńy Małgorzata, Wasserscheid Peter, Haumann Marco (2017)
Preuster P., Papp C., Wasserscheid P. (2017)
Kaftan A., Kusche M., Laurin M., Wasserscheid P., Libuda J. (2017)
Rüde T, Bösmann A, Preuster P, Wasserscheid P, Arlt W, Müller K (2017)
Albert J, Wasserscheid P, Bertleff B, Claußnitzer J, Korth W, Jess A (2017)
Cubillas Ana M., Jiang Xin, Euser Tijmen G., Taccardi Nicola, Etzold Bastian J. M., Wasserscheid Peter, Russell Philip St. J. (2017)
Fikrt A, Brehmer R, Milella VO, Müller K, Bösmann A, Preuster P, Alt N, Schlücker E, Wasserscheid P, Arlt W (2017)
Bauer T., Hager V., Williams M., Laurin M., Döpper T., Görling A., Szesni N., Wasserscheid P., Haumann M., Libuda J. (2017)
Bauer T, Voggenreiter M, Xu T, Wahler T, Agel F, Pohako-Esko K, Schulz P, Dopper T, Gorling A, Polarz S, Wasserscheid P, Libuda J (2017)
Bauer T., Voggenreiter M., Xu T., Wähler T., Agel F., Pohako-Esko K., Schulz P., Döpper T., Görling A., Polarz S., Wasserscheid P., Libuda J. (2017)
Reuß M., Grube T., Robinius M., Preuster P., Wasserscheid P., Stolten D. (2017)
Verevkin SP, Messner J, Emel'yanenko VN, Gantman MG, Schulz PS, Wasserscheid P (2016)
Bajus Stephanie, Agel Friederike, Kusche Matthias, Ní~Bhriain Nollaig, Wasserscheid Peter (2016)
Pliquett D, Schulz PS, Heinemann FW, Bause A, Wasserscheid P (2016)
Grabau M., Krick Calderón S., Rietzler F., Niedermaier I., Taccardi N., Wasserscheid P., Maier F., Steinrück H., Papp C. (2016)
Scheuermeyer M, Kusche M, Agel F, Schreiber P, Maier F, Steinruck HP, Davis JH, Heym F, Jess A, Wasserscheid P (2016)
Pohako-Esko K, Bahlmann M, Schulz PS, Wasserscheid P (2016)
Karousos DS, Kouvelos E, Sapalidis A, Pohako-Esko K, Bahlmann M, Schulz PS, Wasserscheid P, Siranidi E, Vangeli O, Falaras P, Kanellopoulos N, Romanos GE (2016)
Weiss A, Munoz M, Haas A, Rietzler F, Steinruck HP, Haumann M, Wasserscheid P, Etzold BJM (2016)
Bauer T., Mehl S., Brummel O., Pohako-Esko K., Wasserscheid P., Libuda J. (2016)
Pohako-Esko K, Wehner T, Schulz PS, Heinemann FW, Muller-Buschbaum K, Wasserscheid P (2016)
Müller K., Aslam R., Fischer A., Stark K., Wasserscheid P., Arlt W. (2016)
Aslam R, Muller K, Muller M, Koch M, Wasserscheid P, Arlt W (2016)
Amende M., Gleichweit C., Xu T., Höfert O., Koch M., Wasserscheid P., Steinrück H., Papp C., Libuda J. (2016)
Do TG, Preuster P, Aslam R, Bösmann A, Müller K, Arlt W, Wasserscheid P (2016)
Klefer H., Munoz M., Modrow A., Böhringer B., Wasserscheid P., Etzold B. (2016)
Heller A, Rausch MH, Schulz PS, Wasserscheid P, Froba AP (2016)
Stark K, Keil P, Schug S, Müller K, Wasserscheid P, Arlt W (2016)
Amende M., Kaftan A., Bachmann P., Brehmer R., Preuster P., Koch M., Wasserscheid P., Libuda J. (2016)
Völkl L., Geburtig D., Kiermaier S., Wasserscheid P., Haumann M. (2016)
Preuster P., Wagner L., Nuß A., Geiling J., Steinberger M., Bösmann A., Wasserscheid P. (2016)
Geburtig D., Preuster P., Bösmann A., Müller K., Wasserscheid P. (2016)
Albert J, Wasserscheid P, Jess A, Kern C, Pöhlmann F, Glowienka K (2016)
Emel'yanenko VN, Varfolomeev MA, Verevkin SP, Stark K, Muller K, Muller M, Bosmann A, Wasserscheid P, Arlt W (2015)
Tremel A, Wasserscheid P, Baldauf M, Hammer T (2015)
Gleichweit C, Amende M, Hofert O, Xu T, Spath F, Bruckner N, Wasserscheid P, Libuda J, Steinruck HP, Papp C (2015)
Volkl L, Recker S, Niedermaier M, Kiermaier S, Strobel V, Maschmeyer D, Cole-Hamilton D, Marquardt W, Wasserscheid P, Haumann M (2015)
Koller TM, Rausch MH, Pohako-Esko K, Wasserscheid P, Froba AP (2015)
Koller TM, Heller A, Rausch MH, Wasserscheid P, Economou IG, Froba AP (2015)
Matsuda T, Taccardi N, Schwegler J, Wasserscheid P, Steinruck HP, Maier F (2015)
Pohrer B., Zuercher M., Westerholt A., Bösmann A., Siebert D., Völkl J., Holweger W., Wehrum N., Arlt W., Wasserscheid P., Schlücker E. (2015)
Industrial & Engineering Chemistry Research
A. Westerholt, M. Weschta, A. Bösmann, S. Tremmel, Y. Korth, M. Wolf, E. Schlücker, N. Wehrum, A. Lennert, M. Uerdingen, W. Holweger, S. Wartzack, and P. Wasserscheid (2015)
Popp S, Bosmann A, Wolfel R, Wasserscheid P (2015)
Bi SS, Koller TM, Rausch MH, Wasserscheid P, Froba AP (2015)
Peters W, Seidel A, Herzog S, Bosmann A, Schwieger W, Wasserscheid P (2015)
Reiners J, Kuhlmann S, Rabe V, Hufschmidt J, Westerholt A, Boesmann A, Wasserscheid P (2015)
Mehl S., Toghan A., Bauer T., Brummel O., Taccardi N., Wasserscheid P., Libuda J. (2015)
Steinrück H, Wasserscheid P (2015)
Catalysis Letters
Franke R, Hahn H, Quandt T, Wasserscheid P, Haumann M, Walter S (2015)
Eypasch M, Zenner M, Peters W, Wasserscheid P (2015)
Arlt W, Boesmann A, Preuster P, Wasserscheid P (2015)
Kaftan A, Schonweiz A, Nikiforidis I, Hieringer W, Dyballa KM, Franke R, Gorling A, Libuda J, Wasserscheid P, Laurin M, Haumann M (2015)
Boesmann A, Preuster P, Schmidt M, Teichmann D, Wasserscheid P, Arlt W (2015)
Schraven A, Schwab P, Salomon T, Schneider R, Rolker J, Willy B, Zehnacker O, Seiler M, Bahlmann M, Schulz P, Wasserscheid P (2015)
Peters W, Eypasch M, Frank T, Schwerdtfeger J, Körner C, Bösmann A, Wasserscheid P (2015)
Markiewicz M, Zhang YQ, Bösmann A, Brückner N, Thoming J, Wasserscheid P, Stolte S (2015)
Reichert J, Brunner B, Jess A, Wasserscheid P, Albert J (2015)
Brkljača Z, Klimczak M, Miličević Z, Weisser M, Taccardi N, Wasserscheid P, Smith DM, Magerl A, Smith A (2015)
Papp C, Wasserscheid P, Libuda J, Steinruck HP (2014)
Kusche M, Agel F, Bhriain NN, Kaftan A, Laurin M, Libuda J, Wasserscheid P (2014)
Schernich S, Wagner V, Taccardi N, Wasserscheid P, Laurin M, Libuda J (2014)
Rausch MH, Heller A, Herbst J, Koller TM, Bahlmann M, Schulz PS, Wasserscheid P, Froeba AP (2014)
Schernich S, Kostyshyn D, Wagner V, Taccardi N, Laurin M, Wasserscheid P, Libuda J (2014)
Klefer H, Roth D, Eckle I, Schrage C, Bohringer B, Haumann M, Wasserscheid P (2014)
Koller TM, Schmid SR, Sachnov SJ, Rausch MH, Wasserscheid P, Froba AP (2014)
Niedermaier I, Bahlmann M, Papp C, Kolbeck C, Wei W, Calderon SK, Grabau M, Schulz PS, Wasserscheid P, Steinruck HP, Maier F (2014)
Haumann M., Wasserscheid P. (2014)
RSC Catalysis Series
Romanos GE, Schulz PS, Bahlmann M, Wasserscheid P, Sapalidis A, Katsaros FK, Athanasekou CP, Beltsios K, Kanellopoulos NK (2014)
Kolbeck C., Taccardi N., Paape N., Schulz P.S., Wasserscheid P., Steinrück H.-P., Maier F. (2014)
Dyballa KM, Franke R, Hahn H, Becker M, Schoenweiz A, Debuschewitz J, Walter S, Woelfel R, Haumann M, Wasserscheid P, Kaftan A, Laurin M, Libuda J (2014)
Messner J, Schulz PS, Taccardi N, Kuhlmann S, Wasserscheid P (2014)
Brückner N, Obesser K, Bösmann A, Teichmann D, Arlt W, Dungs J, Wasserscheid P (2014)
Thiemann S, Sachnov SJ, Gruber M, Gannott F, Spallek S, Schweiger M, Krückel J, Kaschta J, Spiecker E, Wasserscheid P, Zaumseil J (2014)
Scholz J., Hager V., Wang X., Kohler F.T.U., Sternberg M., Haumann M., Szesni N., Meyer K., Wasserscheid P. (2014)
Cubillas AM, Jiang X, Euser TG, Taccardi N, Etzold B, Wasserscheid P, Russell P} (2014)
Euser TG, Cubillas AM, Jiang X, Unterkofler S, Etzold B, Wasserscheid P, Jones AC, Sadler PJ, Russell P (2014)
Wang X., Sternberg M., Kohler F.T.U., Melcher B.U., Wasserscheid P., Meyer K. (2014)
Kohler Florian, Gärtner K, Hager V, Haumann M, Sternberg M, Wang X, Szesni N, Meyer K, Wasserscheid P (2014)
Amende M., Gleichweit C., Werner K., Schernich S., Zhao W., Lorenz M.P.A., Höfert O., Papp C., Koch M., Wasserscheid P., Laurin M., Steinrück H.-P., Libuda J. (2014)
Amende M., Gleichweit C., Schernich S., Höfert O., Lorenz M.P.A., Zhao W., Koch M., Obesser K., Papp C., Wasserscheid P., Steinrück H.-P., Libuda J. (2014)
Dreisbach C, Jentsch J, Heuer L, Wasserscheid P, Rittsteiger A, Mechelhoff M (2014)
Papp C., Wasserscheid P., Libuda J., Steinrück H. (2014)
Nachrichten aus der Chemie
Papp C, Wasserscheid P, Libuda J, Steinrück H (2014)
Nachrichten aus der Chemie
Gleichweit C., Amende M., Bauer U., Schernich S., Höfert O., Lorenz M.P.A., Zhao W., Müller M., Koch M., Bachmann P., Wasserscheid P., Libuda J., Steinrück H.-P., Papp C. (2014)
Kolbeck C., Niedermaier I., Deyko A., Lovelock K.R.J., Taccardi N., Wei W., Wasserscheid P., Maier F., Steinrück H.-P. (2014)
Cubillas AM, Schmidt M, Euser TG, Taccardi N, Unterkofler S, Russell P, Wasserscheid P, Etzold B (2014)
Wagner V, Schulz PS, Wasserscheid P (2014)
Suttil JA, Wasserscheid P, McGuinness DS, Gardiner MG, Evans SJ (2014)
Kohler FTU, Popp S, Klefer H, Eckle I, Schrage C, Bohringer B, Roth D, Haumann M, Wasserscheid P (2014)
Schraven A, Schwab P, Salomon T, Schneider R, Rolker J, Willy B, Zehnacker O, Seiler M, Bahlmann M, Schulz P, Wasserscheid P (2014)
Thiemann S, Sachnov SJ, Pettersson F, Bollström R, Österbacka R, Wasserscheid P, Zaumseil J (2014)
Lodermeyer F, Costa RD, Casillas R, Kohler Florian, Wasserscheid P, Prato M, Guldi DM (2014)
Schonweiz A, Debuschewitz J, Walter S, Wolfel R, Hahn H, Dyballa KM, Franke R, Haumann M, Wasserscheid P (2013)
Schneider MJ, Haumann M, Wasserscheid P (2013)
Koller TM, Rausch MH, Ramos J, Schulz PS, Wasserscheid P, Economou IG, Froba AP (2013)
Vasylyev S, Damm C, Segets D, Hanisch M, Taccardi N, Wasserscheid P, Peukert W (2013)
Niedermaier I., Taccardi N., Wasserscheid P., Maier F., Steinrück H.-P. (2013)
Gleichweit C., Amende M., Schernich S., Zhao W., Lorenz M.P.A., Höfert O., Brückner N., Wasserscheid P., Libuda J., Steinrück H.-P., Papp C. (2013)
Kuhlmann S, Weber H, Boeger U, Wasserscheid P, Schlenk S, Messner J (2013)
Cubillas Ana María, Schmidt Matthias, Euser Tijmen G., Etzold Bastian J. M., Taccardi Nicola, Unterkofler Sarah, Wasserscheid Peter, Russell Philip St. J. (2013)
Amende M, Schernich S, Sobota M, Nikiforidis I, Hieringer W, Assenbaum D, Gleichweit C, Drescher H, Papp C, Steinrück H, Görling A, Wasserscheid P, Laurin M, Libuda J (2013)
Costa R.D., Werner F., Wang X., Grönninger P., Feihl S., Kohler F.T.U., Wasserscheid P., Hibler S., Beranek R., Meyer K., Guldi D.M. (2013)
R Tietze, S Dürr, S Lyer, N Taccardi, P Wasserscheid, L Canella, F Wagner, W Petry, C Alexiou (2013)
Zaitsau DH, Yermalayeu AV, Emel'yanenko VN, Schick C, Verevkin SP, Samarov AA, Schlenk S, Wasserscheid P (2013)
Zeitschrift für Physikalische Chemie-International Journal of Research in Physical Chemistry & Chemical Physics
Cubillas AM, Unterkofler S, Euser TG, Etzold B, Jones AC, Sadler PJ, Wasserscheid P, Russell P (2013)
Kuschnerow JC, Titze-Frech K, Schulz PS, Wasserscheid P, Scholl S (2013)
Schneider MJ, Lijewski M, Woelfel R, Haumann M, Wasserscheid P (2013)
Kolbeck C., Deyko A., Matsuda T., Kohler F.T.U., Wasserscheid P., Maier F., Steinrück H.-P. (2013)
Schmidt M., Cubillas A.M., Taccardi N., Euser T.G., Cremer T., Maier F., Steinrück H..-P., Russell P.S.J., Wasserscheid P., Etzold B.J.M. (2013)
Deyko A., Bajus S., Rietzler F., Bösmann A., Wasserscheid P., Steinrück H.-P., Maier F. (2013)
Schernich S., Laurin M., Lykhach Y., Tsud N., Sobota M., Skala T., Prince K.C., Taccardi N., Wagner V., Steinrück H.-P., Matolin V., Wasserscheid P., Libuda J. (2013)
Schernich S., Laurin M., Lykhach Y., Steinrück H.-P., Tsud N., Skala T., Prince K.C., Taccardi N., Matolin V., Wasserscheid P., Libuda J. (2013)
Kusche M, Enzenberger F, Bajus S, Niedermeyer H, Bösmann A, Kaftan A, Laurin M, Libuda J, Wasserscheid P (2013)
Titze-Frech K, Ignatiev N, Uerdingen M, Schulz PS, Wasserscheid P (2013)
Teichmann D, Arlt W, Wasserscheid P (2012)
Werner S, Szesni N, Kaiser M, Haumann M, Wasserscheid P (2012)
Albert J, Wolfel R, Bosmann A, Wasserscheid P (2012)
Pitsch F, Krull FF, Agel F, Schulz P, Wasserscheid P, Melin T, Wessling M (2012)
Kiefer J, Congevel MA, Roth D, Obert K, Wasserscheid P, Leipertz A (2012)
Taccardi N., Niedermaier I., Maier F., Steinrück H.-P., Wasserscheid P. (2012)
Cubillas AM, Scharrer M, Euser TG, Schmidt M, Etzold BJM, Taccardi N, Wasserscheid P, Russell PS (2012)
Conference on Lasers and Electro-Optics
Boesmann A, Enzenberger F, Maass H, Wasserscheid P (2012)
Teichmann D, Arlt W, Wasserscheid P (2012)
Thiemann S, Sachnov SJ, Porscha S, Wasserscheid P, Zaumseil J (2012)
Wang X., Sobota M., Kohler F.T.U., Morain B., Melcher B.U., Laurin M., Wasserscheid P., Libuda J., Meyer K. (2012)
Niedermaier I., Kolbeck C., Taccardi N., Schulz P.S., Li J., Drewello T., Wasserscheid P., Steinrück H.-P., Maier F. (2012)
Bajus S, Deyko A, Bosmann A, Maier F, Steinruck HP, Wasserscheid P (2012)
Sobota M., Schernich S., Schulz H., Hieringer W., Paape N., Wasserscheid P., Görling A., Laurin M., Libuda J. (2012)
Franke R, Brausch N, Fridag D, Christiansen A, Becker M, Wasserscheid P, Haumann M, Jakuttis M, Werner S, Schoenweiz A (2012)
Kolbeck C., Niedermaier I., Taccardi N., Schulz P.S., Maier F., Wasserscheid P., Steinrück H.-P. (2012)
Li J, Wei W, Nye LC, Schulz PS, Wasserscheid P, Ivanovic-Burmazovic I (2012)
Schlenk S, Wasserscheid P, Rijksen C, Noti C, Hanselmann P (2012)
Arlt W, Wasserscheid P (2012)
Zöttl Gregor, Teichmann Daniel, Stark Katharina, Müller Karsten, Wasserscheid Peter, Arlt Wolfgang (2012)
Koller T, Rausch MH, Schulz PS, Berger M, Wasserscheid P, Economou IG, Leipertz A, Froeba AP (2012)
Cubillas AM, Schmidt M, Scharrer M, Euser TG, Etzold B, Taccardi N, Wasserscheid P, Russell P (2012)
Meyer C, Hager V, Schwieger W, Wasserscheid P (2012)
Sobota M, Nikiforidis I, Amende M, Zanón BS, Staudt T, Höfert O, Lykhach Y, Papp C, Hieringer W, Laurin M, Assenbaum D, Wasserscheid P, Steinrück H, Görling A, Libuda J (2011)
Muller B, Arlt W, Wasserscheid P (2011)
Rausch MH, Krzeminski K, Assenbaum D, Wasserscheid P, Leipertz A, Froba AP (2011)
Distaso M., Klupp Taylor R., Taccardi N., Wasserscheid P., Peukert W. (2011)
Schlücker E., Wasserscheid P. (2011)
Jakuttis M, Schönweiz A, Werner S, Franke R, Wiese K, Haumann M, Wasserscheid P (2011)
Wölfel R, Taccardi N, Bösmann A, Wasserscheid P (2011)
Wang X., Vogel C.S., Heinemann F.W., Wasserscheid P., Meyer K. (2011)
Kohler F.T.U., Morain B., Weiss A., Laurin M., Libuda J., Wagner V., Melcher B.U., Wang X., Meyer K., Wasserscheid P. (2011)
Steinrück H.-P., Libuda J., Wasserscheid P., Cremer T., Kolbeck C., Laurin M., Maier F., Sobota M., Schulz P.S., Stark M. (2011)
Meyer C., Hager V., Geburtig D., Kohr C., Haumann M., Wasserscheid P. (2011)
DGMK International Conference on Catalysis - Innovative Applications in Petrochemistry and Refining
Taccardi N, Fekete M, Berger ME, Stanjek V, Schulz PS, Wasserscheid P (2011)
Teichmann D, Arlt W, Wasserscheid P, Freymann R (2011)
Berger ME, Assenbaum D, Taccardi N, Spiecker E, Wasserscheid P (2011)
Huang M, Schneiders K, Schulz PS, Wasserscheid P, Weingärtner H (2011)
Boeing C, Maschmeyer D, Winterberg M, Buchholz S, Melcher B, Haumann M, Wasserscheid P (2011)
Sobota M, Happel M, Amende M, Paape N, Wasserscheid P, Laurin M, Libuda J (2011)
Ladnak V, Ott L, Schlenk S, Wasserscheid P (2011)
Wellner N., Siebeneck K., Ramunno M., Wasserscheid P., Scholl S. (2011)
Scholz J., Loekman S., Szesni N., Hieringer W., Görling A., Haumann M., Wasserscheid P. (2011)
Agel F, Pitsch F, Krull FF, Schulz PS, Wessling M, Melin T, Wasserscheid P (2010)
Mokrushin V, Mokrushina L, Arlt W, Assenbaum D, Wasserscheid P, Petri M, Wewers W (2010)
Szesni N, Mueller S, Fischer R, Wasserscheid P, Haumann M, Oechsner E, Loekman S, Demin A (2010)
Sachnov SJ, Schneiders K, Schulz PS, Wasserscheid P (2010)
Kolbeck C., Lehmann J., Lovelock K.R.J., Cremer T., Paape N., Wasserscheid P., Froba A.P., Maier F., Steinrück H.-P. (2010)
Journal of Physical Chemistry B
Mokrushin V, Assenbaum D, Paape N, Gerhard D, Mokrushina L, Wasserscheid P, Arlt W, Kistenmacher H, Neuendonf S, Goke V (2010)
Chemical Engineering & Technology
Werner S, Szesni N, Kaiser M, Fischer RW, Haumann M, Wasserscheid P (2010)
Taccardi N, Assenbaum D, Berger ME, Bösmann A, Enzenberger F, Wölfel R, Neuendorf S, Goeke V, Schödel N, Maass H, Kistenmacher H, Wasserscheid P (2010)
Maier F., Cremer T., Kolbeck C., Lovelock K.R.J., Paape N., Schulz P.S., Wasserscheid P., Steinrück H.-P. (2010)
Cremer T, Kolbeck C, Lovelock KRJ, Paape N, Wolfel R, Schulz PS, Wasserscheid P, Weber H, Thar J, Kirchner B, Maier F, Steinruck H (2010)
Sobota M., Nikiforidis I., Hieringer W., Paape N., Happel M., Steinrück H.-P., Görling A., Wasserscheid P., Laurin M., Libuda J. (2010)
Kolbeck C., Paape N., Cremer T., Schulz P.S., Maier F., Steinrück H.-P., Wasserscheid P. (2010)
Fröba AP, Rausch MH, Krzeminski K, Assenbaum D, Wasserscheid P, Leipertz A (2010)
Sobota M., Wang X., Fekete M., Happel M., Meyer K., Wasserscheid P., Laurin M., Libuda J. (2010)
Wasserscheid P, Joni J (2010)
Stärk K, Taccardi N, Bösmann A, Wasserscheid P (2010)
Kohler Florian, Roth D, Kuhlmann E, Wasserscheid P, Haumann M (2010)
Sobota M., Schmid M., Happel M., Amende M., Maier F., Steinrück H.-P., Paape N., Wasserscheid P., Laurin M., Gottfried J.M., Libuda J. (2010)
Werner S, Haumann M, Wasserscheid P (2010)
Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering
Werner S, Szesni N, Bittermann A, Schneider MJ, Härter P, Haumann M, Wasserscheid P (2010)
Noack K, Schulz PS, Paape N, Kiefer J, Wasserscheid P, Leipertz A (2010)
Gerhard D, Fick F, Wasserscheid P (2010)
Lovelock K.R.J., Kolbeck C., Cremer T., Paape N., Schulz P.S., Wasserscheid P., Maier F., Steinrück H.-P. (2009)
Wachter P, Zistler M, Schreiner C, Fleischmann M, Gerhard D, Wasserscheid P, Barthel J, Gores HJ (2009)
Schneiders K, Bösmann A, Schulz PS, Wasserscheid P (2009)
Wang X., Heinemann F.W., Yang M., Melcher B.U., Fekete M., Mudring A.-V., Wasserscheid P., Meyer K. (2009)
Schulze J, Tietz W, Wasserscheid P, Boesmann A (2009)
Werner S, Szesni N, Fischer RW, Haumann M, Wasserscheid P (2009)
Schulz P., Schneiders K., Wasserscheid P. (2009)
Carper WR, Langenwalter K, Nooruddin NS, Kullman MJ, Gerhard D, Wasserscheid P (2009)
Kuhlmann S., Paetz C., Hägele C., Blann K., Walsh R., Dixon J., Scholz J., Haumann M., Wasserscheid P. (2009)
Kolbeck C., Cremer T., Lovelock K.R.J., Paape N., Schulz P.S., Wasserscheid P., Maier F., Steinrück H.-P. (2009)
Öchsner E, Etzold B, Junge K, Beller M, Wasserscheid P (2009)
Obert K, Roth D, Ehrig M, Schönweiz A, Assenbaum D, Lange H, Wasserscheid P (2009)
Wasserscheid P, Paape N, Boesmann A, Schulz P (2009)
Wasserscheid P, Assenbaum D, Taccardi N (2009)
Öchsner E, Schneiders K, Junge K, Beller M, Wasserscheid P (2009)
Assenbaum DW, Gerhard D, Schulz PS, Wasserscheid P (2009)
Haumann M, Jakuttis M, Werner S, Wasserscheid P (2009)
Eichmann M, Keim W, Haumann M, Melcher BU, Wasserscheid P (2009)
Kiefer J, Obert K, Bosmann A, Seeger T, Wasserscheid P, Leipertz A (2008)
Hilgers C, Uerdingen M, Wagner M, Wasserscheid P, Schlucker E (2008)
Wasserscheid P, Schulz P (2008)
Wachter Phillipp, Schreiner Christian, Zistler Markus, Gerhard Dirk, Wasserscheid Peter, Gores HeinerJ. (2008)
Hofmann N, Bauer A, Frey T, Auer M, Stanjek V, Schulz PS, Taccardi N, Wasserscheid P (2008)
Kiefer J, Obert K, Himmler S, Schulz PS, Wasserscheid P, Leipertz A (2008)
Riisager A, Fehrmann R, Haumann M, Wasserscheid P (2008)
Topics in Organometallic Chemistry
Paape N., Wei W., Bösmann A., Kolbeck C., Maier F., Steinrück H.-P., Wasserscheid P., Schulz P.S. (2008)
Ehrig M, Gerhard D, Medved M, Obert K, Wasserscheid P (2008)
Wachter P., Zistler M., Schreiner C., Berginc M., Krašovec U., Gerhard D., Wasserscheid P., Hinsch A., Gores H. (2008)
Riisager A, Fehrmann R, Wasserscheid P (2008)
Cremer T., Killian M., Gottfried J.M., Paape N., Wasserscheid P., Maier F., Steinrück H.-P. (2008)
Zistler M., Schreiner C., Wachter P., Wasserscheid P., Gerhard D., Gores H. (2008)
Kolbeck C., Killian M., Maier F., Paape N., Wasserscheid P., Steinrück H.-P. (2008)
Froba AP, Wasserscheid P, Gerhard D, Kremer H, Leipertz A (2007)
Rasmussen S., Huang J., Riisager A., Hamma H., Rogez J., Winnick J., Wasserscheid P., Fehrmann R. (2007)
Schulz PS, Mueller N, Boesmann A, Wasserscheid P (2007)
Wasserscheid P, Weiss T, Agel F, Werth C, Jess A, Forster R (2007)
Boesmann A, Schulz PS, Wasserscheid P (2007)
Lei Z., Arlt W., Wasserscheid P. (2007)
Predel Tim, Schlücker Eberhard, Wasserscheid Peter, Gerhard D., Arlt Wolfgang (2007)
Wasserscheid P, Gerhard D, Himmler S, Hoermann S, Schulz PS (2007)
Hilgers C, Uerdingen M, Wagner M, Wasserscheid P, Schluecker E (2006)
Maier F., Gottfried J.M., Rossa J., Gerhard D., Schulz P.S., Schwieger W., Wasserscheid P., Steinrück H.-P. (2006)
Weber CF, Puchta R, Hommes NJRVE, Wasserscheid P, van Eldik R (2005)
Wasserscheid P, Metlen A, Brausch N (2005)
Illner P., Zahl A., Puchta R., Van Eikema Hommes N., Wasserscheid P., Van Eldik R. (2005)
Schlücker Eberhard, Müller G., Wasserscheid Peter (2005)